Strides om dusj som smittekilde

Smittevernoverlege Øystein Søbstad jobber ut ifra en teori om at mannen som døde av legionærsyken i Torborg Nedreaas gate, ble smittet gjennom dusjen. Men ekspertene strides.