Fylkeskommunen vil ut av KS

Som første fylkeskommune i landet vil Hordaland melde seg ut av Kommunens Sentralforbund.