Gjør kommunen ansvarlig for dødsfall

Kommunen er ansvarlig for dødsfall på grunn av luftforurensning når den ikke treffer tiltak for å få ned forurensningen.