- Folk kjører fortere og fortere

— Holdningene på sjøen har forandret seg de siste årene, folk kjører fortere og fortere. Men det er ikke verre her enn andre steder, sier Terje Paulsen.