Hydro fryktar terror frå eigne tilsette

I ein intern rapport meiner Hydro det kan vere farleg for konsernsjefane å røre seg i Høyanger og Årdal. Rapporten ser for seg at frustrerte tilsette kan ta i bruk ekstreme verkemiddel mot konsernets toppleiing.