Nytt håp for funksjonshemma

Hordaland fylkesutval har oppheva vedtaket sitt frå 21. november om nye reglar for transportordninga for funksjonshemma.