Musikkbåser

Trolig eksisterer det for vedkommende - og for mange med ham - ingen musikk som ikke har vært, er eller venter på å komme med på VG-listen.