Bra på trivsel - verre på konflikt

Trivsel- og arbeidsmiljøgranskinga som Kvinnherad kommune årleg gjennomfører, viste i fjor at dei tilsette ser på arbeidet sitt som meiningsfullt og utfordrande.