Barnehageprisene halveres

Barne— og familieministeren lover at det offentlige tilskuddet til barnehagene skal bli så høyt at satsene kan halveres fra dagens 3000 kroner i måneden i gjennomsnitt til 1500 kroner.