Søkte 14 lærerjobber - fikk ett svar

Hun er utdannet lektor med opprykk, har 12 års ansiennitet og har sendt søknad til 14 bergensskoler. Heidi Husevåg (38) har fått ett svar og ingen jobb.