Etterlyser betre tilsyn

Problemet er ikkje avgrensa til å gjelde redningsvestar. Det er ikkje første gong utstyr som er CE-merka, og dermed godkjent for heile EU og EØS-området, viser seg å ikkje halde mål.