Rykket ut på hastetilsyn

Med øyeblikkelig virkning skal Lyngbøtunet gå tilbake til ordningen med utlevering av mat to ganger i uken.