Litt pinlig

Vel er det et fremmedord - men er ikke «arboret» etter hvert så innarbeidet at de fleste visste hvordan det blir skrevet.