Krass kritikk mot sjukehuset

Også sjukehuset må tole kritikk etter at ein lege oppførte seg så dårleg mot dei pårørande at han no risikerer å bli etterforska.