SEFO vil bøtelegge politiet

SEFO tilrår at politiet i Fjordane blir ilagt 50.000 kroner i bot for å ha utvist grov uforstand i tenesta, etter å ha brukt ein jurist utan bestått eksamen.