Nye og betre setlar undervegs

Nye 200- og 1000-kronerssetlar skal gjere livet surt for falskmyntarane. I juni presenterer Norges Bank den nye 1000-lappen, og over nyttår kjem ein ny versjon av den aller mest populære setelen hos dei kriminelle pengetrykkarane - 200-kronerssetelen.