Søndre bydel mest utsatt

Ett av tre bilinnbrudd skjer i søndre bydel. Det forteller statistikken som politiavdelingssjef Per Ivar Bøe har utarbeidet over den geografiske spredningen av grove tyverier fra biler.