Ny kriseløsning for løshundene

Det er gått fem måneder siden situasjonen for hittehunder ble karakterisert som prekær. Fremdeles foreligger ingen tilfredsstillende løsning for byens løshunder.