Kirkegården på Bønes vigslet

Den nye kirkegården på Bønes i Bergen ble vigslet og tatt i bruk i går. Selve vigslingen ble foretatt av prosten i Fana, Per Barsnes.