Klenodium på folkebiblioteket

Stord folkebibliotek har har fått eit klenodium i boksamlinga si - Brochmanns postill fra 1700-talet.