- Uforståleg å redusera på Fedje

Fylkesordførar Gisle Handeland er uroa over planane om nedbemanning ved trafikksentralen på Fedje.