Brekkeflat i Christie

I april sto dronning Sonja i Kafe Magdalena i Kong Oscars gate og ba en bønn om at Kirkens Bymisjon måtte få mange gode hjelpere. I går ble hun bønnhørt.