Kø av beinbrudd på legevakten

Klink is på veier og fortau i store deler av Bergen førte til massefall blant uforberedte bergensere i formiddag. Legevakten har behandlet 86 skader etter fall på glatten.