Avviser trakassering

Disponent Audun Rønn kjenner verken seg selv eller bedriften igjen i beskrivelsene av samarbeidsforholdene i Sønnico AS.