Tystad fikk kjeft i bystyret

Outsider Pub ble et lite mareritt for finansbyråd Trond Tystad. Han måtte tåle mye kjeft i bystyret mandag kveld for å ha gitt utstedet skjenketillatelse uten å ha forhørt seg med edruskapsrådet og før bydelsstyret hadde avgitt endelig uttalelse.