- Vanskeligst i håndverksfag

Formidlingssjef Ruth Grung ved Fagopplæringskontoret i Hordaland bekrefter at det kan være vanskeligere for jenter å få læreplasser på mannsdominerte arbeidsplasser.