Kollektivaksjonen sprer seg

Hordalandsaksjonen for mer penger til kollektivtrafikken får oppslutning både fra Rogaland, Sør-Trøndelag og Akershus.