Avslørt av fartsmålere

Mobile fartsmålere har avslørt at mellom 80 og 90 prosent bryter fartsgrensen ved Odda barneskole. Ifølge målinger Statens vegvesen har foretatt, ville det ha røket et sertifikat i timen.