Bergen trenger nye kontorbygg

Det er planer om å bygge rundt 200.000 kvadratmeter nye kontorarealer utenfor sentrum.