Jubler for Øystesevassdraget

Regjeringen avviser all kraftutbygging i Øystesevassdraget. – Et helt unikt vassdrag, sier statsminister Erna Solberg.

Publisert Publisert

GLEDE: Jubel i lokalene til Bergen og Hordaland Turlag etter at statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Terje Søviknes offentliggjorde at det ikke blir kraftutbygging i Øystesevassdraget. Her blir Søviknes takket av Turlagets styreleder Tore Johan Smidt, mens daglig leder Helene Ødven omfavner Terje Breivik, nestleder i Venstre. Foto: EIRIK BREKKE

iconDenne artikkelen er over to år gammel

Erna Solberg (H) og olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) kunngjorde nyheten om Øystesevassdraget i Hardanger under et besøk hos Bergen og Hordaland Turlag mandag formiddag.

Regjeringen sier nei til kraftutbygging i både øvre og nedre del av vassdraget.

– Enormt engasjement

– Den desidert vanskeligste enkeltsaken innenfor vannkraft jeg har vært borti. Det har vært et enormt engasjement og blitt fremlagt mye dokumentasjon fra begge sider. Etter en helhetsvurdering har vi nå konkludert med et nei til kraftutbygging, sier Søviknes.

Statsminister Erna Solberg kommenterer avgjørelsen slik:

– Dette er et unikt vassdrag, og er et av de siste urørte vassdragene som renner fritt fra fjell til fjord. Saken har også skapt et stort nasjonalt og lokalt engasjement, sier Solberg.

Terje Søviknes sier hensynet til natur, landskap, friluftsinteresser og biologisk mangfold har vært avgjørende for at regjeringen falt ned på nei til utbygging.

Langvarig strid

Striden om kraftutbygging i Øystesevassdraget har pågått i årevis. Naturvernere, reiselivet og friluftsorganisasjoner har kjempet for å bevare elven og de omkringliggende naturområdene fri for inngrep.

Øystesevassdraget ligger i et svært populært område for turgåere, og det er tidligere funnet rødlistede arter i nedre del av vassdraget.

– Vi håper nå at disse naturverdiene kan løftes frem som en ny attraksjon i Hardanger-regionen. Kvamsfjellene med Øystesevassdraget er en perle for friluftsaktiviteter, rekreasjon og har et stort potensial for reiselivet, sier Søviknes

HOPPENDE GLAD: Striden om kraftutbygging i Øystesevassdraget har pågått i årevis. Mandag kunngjorde regjeringen at det ikke blir utbygging i vassdraget. Bildet viser daglig leder Helene Ødven i Bergen og Hordaland Turlag ved Ørredalsfossen i nedre del av vassdraget. ARKIVFOTO: TOR HØVIK

NVE sa ja

Regjeringen overprøver nå Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som anbefalte å gi konsesjon til to selvstendige utbyggingsprosjekter i Øystesevassdraget.

BKK ønsket å regulere den øvre delen av vassdraget, og overføre vann gjennom tunnel til selskapets kraftanlegg i Samnanger. Inngrepet ville redusert vannføringen, men kraftselskapet har argumentert med at det er snakk om en skånsom utbygging.

Les også

Mener vern av vassdrag kan føre til naturkatastrofer

Rødlistearter

Det lokale selskapet Øystese Kraft AS, der Kvam herad er medeier, har i årevis hatt planene klare for en utbygging i nedre del. Det er i dette området, nær den kjente Ørredalsfossen, at det er gjort funn av en rekke truede mose- og lavarter. Et flertall av de folkevalgte i kommunen har tidligere støttet dette utbyggingsprosjektet.

– Det vil sikkert være noen som er skuffet i dag, men vi håper at de også ser mulighetene og verdien som ligger i å bevare dette området som en naturperle, sier Søviknes.

Hett tema

Det er olje- og energiministeren som har tatt den formelle beslutningen om å si nei til planene. Øystese-striden har imidlertid skapt større engasjement innad i regjeringen enn det som er vanlig i de aller fleste tilsvarende vannkraftsaker.

Statsministeren er nøye med å understreke at regjeringens konklusjon var etter klar anbefaling fra Søviknes.

Rødlistede arter

Frp-statsråden utdyper avgjørelsen slik:

– I den øvre delen av vassdraget er avslaget knyttet til natur- og landskapsverdier og dermed også friluftsinteresser. Det er et mye brukt rekreasjonsområde for folk fra hele Bergens-regionen.

– Søknaden om kraftutbygging i nedre del av vassdraget ble avslått først og fremst av hensyn til det biologiske mangfoldet. Det er gjort funn av sjeldne, rødlistede arter i bekkefar i dette området. Konklusjonen vår er at det har en egenverdi å verne hele vassdraget fra fjell til fjord, sier Søviknes til BT.

Les også

Naturverdier på spill

Regjeringen har vært utsatt for massivt press fra Hordalands-politikere om å si nei til utbygging, og det har vært tverrpolitisk enighet i fylket om å avvise BKKs planer i øvre delen av vassdraget.

Statsminister Erna Solberg har også fått klart råd fra sine egne partifeller i Hordaland om å skåne hele vassdraget for kraftutbygging.

VELKOMST: Bålpannen var fyrt opp da statsminister Erna Solberg (H) ankom Turlaget for å slippe nyheten om bevaring av Øystesevassdraget. Her blir hun ønsket velkommen av daglig leder Helene Ødven og styreleder Tore Johan Smidt. Foto: EIRIK BREKKE

Rett før valget

Det er derfor neppe tilfeldig at statsministeren selv ville være med for å kunngjøre nyheten hos Bergen og Hordaland Turlag mandag formiddag, nøyaktig to uker før valgdagen.

– Det var greit å få en avklaring på denne saken før valget. Det har vært forventninger om en endelig avgjørelse, og når konklusjonen ble som den ble, var det jo greit å få det kunngjort nå, svarer Solberg. Statsministeren sier hun nå ser frem til å utforske naturområdet nærmere.

Støttet vern

Søviknes må fortsatt vente et par måneder før han kan ferdes fritt i naturen etter ankelbruddet han pådro seg på dansegulvet nylig.

Frp-ministeren kjenner imidlertid Øystese-saken godt fra sin tid som fylkespolitiker. Den gang støttet Søviknes bevaring av øvre del av vassdraget. Nå har han altså bestemt at hele vassdraget skal skånes for utbygging.

Skuffet ordfører

Kvam-ordfører Jostein Ljones (Sp) sier han tar avgjørelsen til etterretning.

– Kommunen har ment at utbygging og utnyttelse av ressursene i nedre del var akseptabelt, men vi må godta regjeringens beslutning. Nå får vi prøve å utnytte området til reiseliv. Vi hører jo også fra regjeringens side at det skal være stort potensial til dette, sier Ljones.

I BKK tar man vedtaket med fatning.

– Vi legger ikke skjul på at vi er skuffet. Vi mener fortsatt at vårt prosjekt ville kombinert utbygging og hensynet til naturverdier og friluftsinteresser på en god måte. Samtidig har vi respekt for regjeringens avgjørelse, sier Wenche Teigland, direktør i BKK Produksjon.

Les også

Ber Søviknes verne dette vassdraget

–En gledens dag

I Bergen og Hordaland Turlag sto jubelen i taket etter gladmeldingen fra regjeringen.

– Dette er helt klart det største som har skjedd for naturvernet i regionen i nyere tid. En gledens dag og en stor seier for alle organisasjoner og frivilligheten som har engasjert seg i denne saken, sier daglig leder Helene Ødven.

– I dag skal vi feire

Også i Naturvernforbundet blir regjeringens avgjørelse møtt med glede.

– Dette er en stor seier. Øystesevassdraget er en nasjonal perle, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– I dag skal vi feire. Urørt natur bli stadig sjeldnere i Norge, og to tredjedeler av de største elvene er utbygd. Da er det ekstra gledelig at vi nå får et intakt vassdrag som betyr så mye for truede arter, naturopplevelser og muligheten til å drive friluftsliv i et område uten tekniske inngrep, sier Ask Lundberg i en pressemelding.

Les også

Samfunnsnyttig utbygging

Roser Søviknes

Regjeringen får ros fra en rekke opposisjonspartier for avgjørelsen.

– Vi jubler hemningsløst for dette vedtaket. Tenk at det var Terje Søviknes som skulle sette foten ned for utbyggingsplanene. Det er fantastisk, og viser at det nytter å kjempe. Nå skal vi sørge for å sikre varig vern av vassdraget. Nå må jo også Ap, Frp og Høyre stemme for vern på Stortinget, sier Arild Hermstad, førstekandidat for MDG i Hordaland.

Venstres nestleder Terje Breivik var til stede da Solberg og Søviknes kunngjorde nyheten.

– Tvilen har kommet naturen til gode. Det er grunn til å gratulere naturverninteressene med utfallet, sier Breivik.

– Vern er neste skritt

SV-leder Audun Lysbakken har denne kommentaren:

– Det er uvant å skryte av regjeringen i en miljøsak, men her gjør jeg det gjerne. Den største æren tilfaller likevel alle de naturvernere og ildsjeler i Den Norske Turistforening som har kjempet mot kraftutbygging i årevis, sier Lysbakken til BT.

Han varsler nå at SV kommer til å fremme forslag om varig vern av Øystesevassdraget så snart som mulig i den kommende stortingsperioden.

Regjeringen har nemlig ikke fattet et endelig vernevedtak, men avvist søknadene fra de to kraftselskapene om konsesjon for kraftutbygging.

– Nå er neste skritt å sikre at vassdraget får status som vernet, sier Lysbakken.

Les også

Sjelden ørret kan velte stor utbygging

«Konservatisme i praksis»

Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich mener den klare meldingen fra Hordaland Høyre til regjeringen om vern, har medvirket til avgjørelsen.

– Bevaring av naturverdier som Øystesevassdraget er konservatisme i praksis, sier Frølich, som også er leder i fylkespartiet.

KrFs Torill Selsvold Nyborg mener regjeringen har tatt en klok og riktig avgjørelse.

– Dette viser også at det nytter for organisasjoner og enkeltmennesker å kjempe for en sak man brenner for, sier Nyborg, som selv er fra Kvam og 2. kandidat på stortingslisten til KrF i Hordaland.

Publisert