Vogntog sperret E16

Fikk motorhavari i Risnestunnelen.