For få boliger til salgs for byens meglere

265 boliger for salg. Cirka 300 meglere. Flere hundre meglerstudenter.