Naboer og andre har gjentatte ganger irritert seg over forurensningen. Dieselsølet har vært illeluktende, og samtidig også utgjort en trussel mot den tallrike fuglebestanden ved vannet.

Mistanken har gått i flere retninger; både mot Tides bussanlegg på Mannsverk, den nå nedlagte Shell-stasjonen i nordenden av vannet, og mot den gamle bossfyllingen under grusbanene på Slettebakken.

Feilkobling

Bergen kommune har i flere år lett og høyt og lavt etter forurensningskilden og brukt store ressurser på dette. Vann— og avløpsetaten har blant annet undersøkt alle stikk- og overvannsledninger som munner ut i Tveitevatnet. Etter den siste episoden med forurensning i romjulen, ble jakten intensivert. Også i begynnelsen av januar var det en slags film i overflaten av vannet.

— I en tunnel som går fra høyblokken på Mannsverk til Nordahl Rolfsens vei, har vi funnet et rør som er feilkoblet. Høyst sannsynlig er dette årsaken til forurensningen, sier overingeniør Lars Jørgen Sørfonn i Vann- og avløpsetaten.For å være helt sikker, har kommunen engasjert et firma som i disse dager går inn i dette røret med et lite kamera og foretar en mer sikker inspeksjon. I neste uke regner kommunen med å få rapporten fra dette firmaet.

- Hvem har ansvaret for feilkoblingen?

— Det ønsker vi foreløpig ikke å uttale oss om, sier Sørfonn.

I en årrekke

Sannsynligvis er det årevis siden feilkoblingen ble foretatt.

I romjulen leiet kommunen inn slamsugebil som fjernet det meste av dieselsølet i Tveitevatnet.

— Dersom forurensningskilden nå virkelig er funnet, går regningen for dette arbeidet til den ansvarlige, sier overingeniør Sørfonn.

- Får feilkoblingen andre konsekvenser?

— Det er ingen grunn til å tro at dette er gjort med overlegg. Derfor har vi ikke vurdert politianmeldelse. Hvis vi nå får bekreftet vår teori, vil imidlertid den ansvarlige få beskjed om å ordne feilkoblingen umiddelbart.

Kan ta litt tid

Selv om forurensningskilden ser ut for å være funnet, kan ikke Vann- og avløpsetaten garantere at umiddelbart blir stopp på dieselsølet i Tveitevatnet.

— Det kan godt være det fremdeles det ligger litt igjen i rørene. Dessuten har vi funnet ut at grunnvannstanden i området er uvanlig høy. Ved mye nedbør, som i oktober-desember i fjor, kan det føre til forurenset tilsig til Tveitevatnet. Men uansett håper vi at det verste nå skal være over, sier Lars Jørgen Sørfonn.

Gledelig for fuglene

— Det er i så fall veldig gledelig for det rike fuglelivet i vannet, sier Michael Fredriksen i Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Hordaland.

Han peker på at Tveitevatnet er betydningsfullt for mange arter i det bergenske fuglelivet.

— Vannet er særlig viktig for de mange fuglene som overvintrer der, særlig måker og ender, sier han.

Fredriksen har selv registrert forurensningen i vannet ved flere anledninger, og sett fugler som har fått fjærdrakten tilgriset.

— Det er en tyntflytende væske som har ligget i overflaten av vannet, men den gjør minst like stor skade som mer tyktflytende væske. Når væsken setter seg i fjærene til fuglene, fører det til varmetap, og det kan, særlig om vinteren være dødelig for dem, sier Fredriksen.