• BORE SEG INN: Illustrasjonen viser U-864 på havbunnen utenfor Fedje. I januar i fjor oppdaget Kystverket en del av kjølen som er synlig over havbunnen. Nå nå skal de forsøke å bore seg inn i kjølkassene for å se om de kan finne kvikksølvet. IlLUSTRASJON: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

Undervannsrobot på jakt

Kystverket har for siste gang ankret opp utenfor Fedje. Målet er å bore seg inn til kvikksølvet i kjølen av U-864.