• FRANSKMENN DISSEKERER NORSK LAKSEOPPDRETT: Franske medier melder om en 20 prosent nedgang i eksportvolum av norsk laks til Frankrike de siste to månedene. Nedgangen skyldes blant annet en kritisk laksedokumentar sendt på fransk TV i november. FOTO: SCANPIX

Laksesalget ned rundt 20 prosent i Frankrike. Kurt Oddekalv tar «æren».

Salget av norsk laks har stupt i Frankrike. - Den eneste måten å få oppdrettsnæringen til å høre etter, er å ødelegge markedet for dem, sier Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund.