• UTBRENT: Kripos kommer til Lærdal for å etterforske brannen. FOTO: SILJE KATRINE ROBINSON

Kripos går inn

Kripos skal bistå i etterforskningen av brannen, sier regionlensmann Åge Løseth.