• Vi kan ikke tvinge dem vekk, sier kommunen og havnevesenet.

Det er stille, kald januardag i Bergen. Luftmåleren i sentrum viser moderat forurensning, og det er meldt enda verre forhold. Likevel teller vi åtte supply— og offshoreskip bare på Skolten. Hver av dem med svære dieselmotorer på tomgang.

— Det er utrolig rart at havnevesenet tillater at båtene får ligge her når det er så sterkt søkelys på giftlokk og smog. Når man kan gjøre noe for å minske forurensningen, må man jo gjøre det, sier Christian Lunde Nærø.Nærø bor i Sandviken, og har en datter med astma. Han ergrer seg over at båtene får ligge og gå på tomgang.

— Det er som om jeg skulle latt bilen gå på tomgang utenfor huset i døgn etter døgn, sier han.

Som 70.000 biler

Tirsdag i forrige uke ble det meldt forurenset luft i Bergen. Likevel opplyser Havnevakten at det lå 15 offshorebåter til kai i Bergen den dagen. Det er flere enn normalt, men antallet varierer etter hvor mye jobb det er å gjøre i Nordsjøen.

Utregninger som Vidar Thorsen i Hordaland Maritime Miljøselskap AS har utført på oppdrag for BT, viser at 15 supplybåter i løpet av et døgn slipper ut 1,4 tonn med NOx. Det er like mye som 73.000 biler forurenser på samme tid. Med andre ord, i snitt forurenser hver båt like mye som 4800 biler (se faktaboks).

- Må være føre var

Forrige uke ble luftforurensningen aldri større enn moderat. Likevel mener Gabriel Fliflet, styremedlem i Naturvernforbundet Hordaland, at byrådet burde vært føre var og sendt vekk båtene.

— En av hovedfeilene med byrådets politikk er at de venter til giftlokket er etablert, før de setter inn akutte tiltak. Vi forlanger at de skal sørge for at giftlokket ikke legger seg i det hele tatt. Da må de være i forkant, sier Fliflet.

Han mener det er uforklarlig og en skandale at båtene blir liggende i sentrum, når det viser seg at de har så stort utslipp.

— Båtene har ingenting inne i sentrum å gjøre. Det er ingen grunn til at de skal ligge der, og ikke på kaier lenger ute, sier han.

Sigurd Enge, rådgiver for marin forvaltning i Bellona, sier at det tidligere er beregnet at båttrafikken står for ti prosent av luftforurensningen.

— Men dette er 15 store punktutslipp av forurensning. Det er mye enklere å gjøre noe med dem, enn å stoppe all biltrafikk i Bergen.

Kan bare flytte dem rundt

Havnesjef Inge Tangerås sier at de forsøker å flytte båtene, men at de kun kan flytte dem rundt innenfor indre havn.

— Vi har fem kilometer kailengde i Bergen, og forsøker å ta hensyn til vindretning og plassere båtene der det er mest gunstig i perioder det er fare for dårlig luft. Det er det vi kan gjøre.

- Men kan dere ikke be skipene forlate havnen?

— Nei, nei. Vi er en offentlig havn og har mottaksplikt. Både Ågotnes og Hanøytangen er private havner. Vi har kun kaiene i Bergen og en liten kai på Mongstad, sier Havnerås.

Han avviser at supplybåtene ligger til kai for at mannskapet skal gå på byen.

— De har en base mens de venter på nye oppdrag, sier han.

- Ikke for moro skyld

Byråd for miljø og byutvikling, Filip Rygg, sier at det ble satt i gang tiltak da værmeldingen fredag viste at vi gikk inn i en kald og tørr periode.

— Men vi i kommunen kan ikke stenge havnen eller tvinge ut skip. Skipene ligger ikke i Bergen for moro skyld, slik enkelte ser ut til å tro. De har en jobb å gjøre, sier Rygg.

Han medgir at skipstrafikken står for en stor del av den lokale forurensningen i Bergen sentrum, sammen med de andre komponentene, som er biltrafikk og vedfyring.

— Vi må ha tiltak mot alle tre årsaker. Men på lang sikt er det elektrifisering av havnen og til slutt flytting av mange av havnefunksjonene som vil hjelpe. Vi har bevilget to millioner kroner til elektrifisering, og der er det mye på gang, sier Rygg.

Skoler blir rammet

Nærø mener båtene burde vises bort når værforholdene tilsier at det kan bli høy luftforurensning. Han påpeker at flere skoler og barnehager ligger svært tett på havnen.

— På Rothaugen skole kan du se rett ned i skorsteinen på flere av disse skipene. I tillegg er Krohnengen og Eventyrskogen like i nærheten. Da er det helt unødvendig at disse skipene skal få ligge og forurense nærområdet, sier han.

Bil eller båt? Diskuter saken under:

PLAGET: Christian Lunde Nærø jobber og bor i sentrumsområdet, og har en datter som har astma. Derfor er han ekstra berørt når det er dårlig luft i Bergen. - Jeg kan forstå at de som er om bord har lyst til å reise inn til byen, men med slike værforhold bør de ligge et annet sted. For eksempel på Ågotnes, sier Nærø.
RUNE MEYER BERENTSEN