Jeg, vi og vaksinen

Juridisk sett er vaksinering frivillig, men moralsk sett kan det sies å være obligatorisk.