Denne grønne telefonen ga henne hjertebank

Sjekk alle kuppene til Lina.