Pengesløseriet

Eldrebølgja: Deportasjon er truleg det einaste som nyttar.