— Det er et ufravikelig krav at det må gjennomføres en uavhengig vurdering av sakene til de lengeværende asylbarna, som i hovedsak ble sendt ut i andre halvår 2014, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

— Hvis det ikke skjer, er det vanskelig å ha tillit til justisminister Anders Anundsen, sier han.

Kort tidsfrist

Og det haster for regjeringen å komme opp med en løsning.

— Regjeringen vet hvilken tid de har på seg, sier Hareide. Han har sagt klart i fra til Frps partileder Siv Jensen og statsminister Erna Solberg (H) om hva han forventer.

— De har fått mitt budskap, og saken har flere ganger vært tema i våre møter. Det sitter langt inne for regjeringen å gjøre det, men det er helt nødvendig for å gjenopprette tilliten mellom oss og regjeringen generelt og justisministeren spesielt. Siv og Erna har uttrykt forståelse for mine synspunkter, men jeg har ikke fått noen løfter. Derfor velger jeg nå også å være ekstremt tydelig på hva KrF forventer, sier Hareide.

Krever svar om en ukes tid

Bergens Tidende har grunn til å tro at dette er knyttet til Stortingets behandling av et SV-forslag om å gi alle de lengeværende barna med familier, og som ble sendt ut av Norge fra 1. januar til 8. desember 2014, fornyet behandling. Hensikten er å avklare om de som ble sendt ut, ville hatt krav på å bli etter regelverket som trådte i kraft 8. desember. KrF ønsker i tilfelle å hente disse tilbake til Norge.

Komitébehandlingen av SV-forslaget skal, etter planen, avsluttes kommende fredag. Etter KrFs syn, må regjeringen komme opp med en løsning for asylbarna i denne saken.

Vil tvinge frem løsning

KrF vil tvinge frem et svar, fordi de vil ha en avklaring før kontrollkomiteens innstilling skal behandles av Stortinget i plenum, eller som en sentral kilde sier til Bergens Tidende:

— KrF vil ha en konklusjon om asylbarna, før Stortinget voterer i kontrollsaken.

Sagt med andre ord; Når KrF-leder Knut Arild Hareide sier at tilliten til Anundsen avhenger av en løsning for asylbarna, innebærer det at partiet fortsatt kan stemme for mistillitsforslaget mot ham, selv om kontrollsaken i seg selv ikke innebærer mistillit.

Skuffet saksordfører

Kontrollsakens saksordfører er Bård Vegar Solhjell (SV). Han er skuffet, men ikke overrasket over KrFs konklusjoner:

— Jeg mener de tar feil. Det er gjort svært alvorlige feil, med store konsekvenser for samfunnets mest sårbare. Slike feil må få konsekvenser for den ansvarlige statsråden. Jeg er spent på hvilke av mine argumenter KrF mener ikke holder eller er uenig i.

— Hareide anfører at feilinformasjonen ikke er bevisst fra statsrådens side, men opplysningsplikten gjelder selv om det ikke er en bevisst handling fra statsråden, sier Solhjell.

Kunne også blitt mistillit

Knut Arild Hareide slår fast at Anundsen har gitt Stortinget informasjon som ikke er tilstrekkelig til å opplyse Stortinget «fullt og helt», og at det ikke er samsvar mellom det han har sagt i Stortinget og utsendelsen av lengeværende asylbarn.

— Statsråden er jo forpliktet til å gi slik informasjon. Dere kunne med andre ord også ha støttet mistillit nå?

— Det er konstitusjonell tradisjon for å ta hensyn til at han har beklaget i Stortinget, og om det er dokumentert at feilinformasjonen er gitt bevisst, noe vi ikke har fått bekreftet, sier Hareide.

— Men regelverket forutsetter ikke at en statsråd bevisst feilinformerer Stortinget?

— I KrFs diskusjonen om saken, har alternativet til sterk kritikk vært mistillit, sier Hareide.

Han understreker at «justisministerens opptreden i saken om de lengeværende asylbarna er sterkt kritikkverdig.»

— Vi retter den skarpeste kritikken mot justisministeren, uten at det fremmes mistillit.

Venstreleder Trine Skei Grande vil ikke kommentere KrFs konklusjon. Hun sier partiet vil offentliggjøre sine konklusjoner i neste uke.