Banken varslet Økokrim da innskuddene strømmet på

Retten mener mannen var profesjonell mynthandler, unndro skatt for 950.000 kroner og mottok Nav-støtte på 500.000 kroner.

Publisert: Publisert:

DØMT: En mann i 40-årene er dømt for trygdebedrageri, skatteunndragelse og brudd på bokføringsloven. Mannen kjøpte og solgte mynter, og lagmannsretten mener han hadde et overskudd som skulle ha vært beskattet. Foto: POLITIET

Nå har Gulating lagmannsrett dømt bergensmannen til fengsel i 14 måneder, der seks av dem gjøres betinget.

— Dommen blir anket, sier advokat Helge Skogseth Berg, som er forsvarer for myntentusiasten fra Bergen.

Slo alarm

Sommeren 2009 mottok Økokrim og Nav en hvitvaskingsmelding fra mannens bankforbindelse.

«Meldingen fra banken gikk i korthet ut på at det var registrert mange innskudd på tiltaltes bankkonto fra privatpersoner over tid og på til sammen forholdsvis betydelige beløp, samtidig som tiltalte fikk utbetalinger fra Nav inn på sin konto. Det var også registrert store kontantuttak fra samme konto», heter det i dommen.

- Myntsamler, ikke mynthandler

Skattemyndighetene og Nav undersøkte saken og anmeldte mannen til politiet. De ransaket boligen hans i juni 2011 og bar ut flere trillebårer med mynter. Beslaget ble verdsatt til 200.000 kroner, og det ble ikke funnet regnskaper. Etterforskningen endte med tiltale og rettssak.

Les også: Skatt Vest hentet mynter i trillebår

— Det er en prinsipielt viktig sak, der hovedspørsmålet er om min klient var å anse som mynthandler eller myntsamler, sier Berg.

Forsvareren mener mannen holder på med hobbyen sin og er å anse som myntsamler. Dermed skal han heller ikke skatte av hobbyen.

Dette er retten uenig i og skriver at han fremsto som en profesjonell mynthandler, med utstrakt reisevirksomhet, der formålet med virksomheten var «å drive en regningssvarende virksomhet».

7800 transaksjoner

Ifølge dommen omsatte mannen mynter for 4,2 millioner kroner på auksjonstjenesten QXL i årene 2009-2011. Etter kostnader var trukket fra, skulle han ha betalt skatt på cirka 950.000 kroner. Dette skjedde ikke, ifølge dommen.

Fra mai 2006 til desember 2010 er det registrert 7800 transaksjoner på hans konto. Totalt mener retten at han har omsatt mynter for nærmere 6,5 millioner kroner.

Fra 2007 til 2010 fikk han samtidig utbetalt 503.000 kroner i ulike trygdeordninger fra Nav. Tingretten frifant ham for trygdebedrageri, men lagmansretten har nå funnet ham skyldig.

- Skulle ha vært på arbeidstrening

Lagmannsretten mener det er bevist at han var på flere næringsreiser mens han mottok arbeidsavklaringspenger fra Nav og skulle ha vært på arbeidstrening.

Han meldte forfall til dette fordi han opplyste at han «ikke var i stand til å delta på grunn av sykdom, og ikke maktet stå opp av sengen», heter det i dommen.

Han er nå funnet skyldig i grovt trygdebedrageri, skatteunndragelse og brudd på bokføringsloven. I tillegg til fengselsstraff, må han tilbakebetale 503.000 kroner som han mottok fra Nav.

Det har ikke lyktes BT å få kommentar fra aktor, men dommen blir altså anket.

Publisert: