• STRIDENS HUS: Øverst på Nordås ligger sykehjemmet, seniorboligene og bestyrerboligen som eies av adventistkirkens stiftelse. Striden med Stiftelsestilsynet handler først og fremst om bestyrerboligen. FOTO: Rune Sævig

Adventister beskyldes for lovstridig hussalg

Sykehjemsbestyreren får kjøpe eneboligen på Nordås til redusert pris og får rimelig lån til egenkapitalen. Lovstridig utdeling av midler, mener Stiftelsestilsynet om adventistenes hussalg.