Stiller spørsmål ved krav om allmennkringkasting fra Bergen

Et ekspertutvalg ledet av Knut Olav Åmås mener en kommersiell allmennkringkaster ikke nødvendigvis må holde til i Bergen for å få støtte.

Publisert Publisert

Direktør Knut Olav Åmås i Fritt Ord leder gruppen som ser på den norske mediepolitikken. Han er tidligere statssekretær i Kulturdepartementet under Thorhild Widvey (H), og har også vært kultur- og debattredaktør i Aftenposten Foto: Håvard Bjelland (arkiv)

 • Øystein Aldridge
 • Eystein Røssum
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Mediemangfoldsutvalget mener det er grunnlag for at en kommersiell allmennkringkaster får statssøtte for en begrenset periode. Det kom fram da de overleverte sin delrapport til kulturministeren tirsdag.

Utvalget mener støtten bør gis for tre til fem år av gangen og evalueres grundig etter utløpt periode.

Uten en slik støtte, er utvalget redde for en sterk innskrenking av det norske mediemangfoldet. De mener det er behov for et alternativ til NRK på lineær TV.

– Vi mener klart at det finnes grunnlag for å gi offentlig støtte til en kommersiell allmennkringkaster i Norge, ut fra hva det fører til av bruk og økt innhold, sier Knut Olav Åmås, som har ledet utvalget, til Aftenposten.

Stiller spørsmål ved Bergen

Utvalget stiller samtidig spørsmål ved om det er fornuftig å stille krav om at den kommersielle allmennkringasteren må holde til i Bergen.

– Etter utvalgets syn kan også lokalisering andre steder enn Bergen bidra til mediemangfoldet og tilby et alternativ til Oslo-dominansen innen riksdekkende medier, sa Åmås ved overrekkelsen.

I konsesjonen som ble lyst ut tidligere i år, og som TV 2 valgte ikke å søke på, er hovedkontor og sentral nyhetsredaksjon i Bergen et absolutt krav fra regjeringens side.

– Utvalget vil peke på at et krav om lokalisering i Bergen i høy grad vil begrense søkergrunnlaget, siden det er betydelige etableringshindre for aktører uten tung tilstedeværelse i regionen, sa Åmås.

Utvalget mener et krav om lokalisering i Bergen kan gjøre at regningen blir større enn nødvendig.

– Vi finner grunn til å peke på risikoen for at et krav om lokalisering på et bestemt sted trolig vil øke kostnaden forbundet med allmenkringkastingsoppdraget, sa Åmås, som mente at dette i så fall må tas med i beregningen av kompensasjonen.

– Må være reell motstemme

I Stortinget er meningene delte om Bergens særstatus bør opprettholdes.

– Det har vært bred enighet om at en slik kommersiell allmennkringkaster må ligge utenfor Oslo, og i et miljø av en slik størrelse at den kan være en reell motstemme til hovedstaden. Men ved å si at den må ligge i Bergen, innsnevrer vi jo mulighetene, sier Kårstein Eidem Løvaas (H) i Familie- og kulturkomiteen.

Han peker samtidig på at det også vil være store kostnader med å bygge opp et slik TV-miljø i en annen by enn Bergen.

– Ap er krystallklare

Arbeiderpartiet står hardt på kravet om at hovedsetet for en kommersiell allmennkringkaster må forbli i Bergen.

– Ap er krystallklare på at kravet om Bergen må ligge fast, skriver Anette Trettebergstuen (Ap) i en sms til BT. Hun er godt fornøyd med at utvalget er enige i at det er behov for økonomisk kompensasjon for en allmennkringkaster.

Det er også komite-nestleder Geir Jørgen Bekkevold (KrF):

– Dette er en anerkjennelse av at det ikke er fornuftig å konsentrere alt i Oslo. Og KrF vil hegne om Bergen som et naturlig sted for en slik kanal. TV2 har bygget opp et mediemiljø der som det er verdt å ta vare på, sier Bekkevold.

TV 2-sjefen fornøyd

TV 2-sjef Olav T. Sandnes er godt fornøyd med utvalgets konklusjoner.

– TV 2 er glad for at et samlet Mediemangfoldsutvalg deler stortingsflertallets syn på at kommersiell allmennkringkasting, med hovedkontor et annet sted enn Oslo, er et viktig bidrag til norsk mediemangfold. Nå håper vi delutredningen fra utvalget kan bidra til at stortingsmeldingen som kulturministeren skal legge frem før nyttår vil kunne fungere som et grunnlag for en avtaleutlysning. Det er avgjørende med en rask avklaring for at TV 2 skal kunne søke, skriver Sandnes i en e-post til Bergens Tidende.

Les også

Les BTs magasinreportasje om TV 2: Kampen for tilværelsen

Søkte ikke på ny konsesjon

Knut Olav Åmås sier at lokasjon av en kommersiell allmennkringkaster utenfor Oslo vil bidra til et økt mediemangfold i Norge. Utvalget mener at en slik allmennkringkaster må tilby en bred dekning av nyheter og aktualiteter fra Norge, de må tilby norske debattprogrammer og dokumentarer.

– Arbeidet har vært svært krevende, og utvalget mener det ikke har vært hensiktsmessig å se på bare én del av den totale mediestøtteordningen separat, sa Åmås.

Det såkalte Mediemangfoldsutvalget har jobbet med spørsmålet om eventuell statsstøtte til TV 2 siden slutten av august.

Bakgrunnen er at TV 2 i august lot være å søke på statens konsesjon om å være kommersiell allmennkringkaster de neste årene.

TV 2 har hatt en slik rolle siden oppstarten i 1992. De har blant annet forpliktet seg til å produsere nyheter, ha hovedkontor utenfor Oslo, samt vise en viss mengde programmer for barn og ungdom.

Som motytelse har TV 2 vært garantert en posisjon som eneste riksdekkende, reklamefinansierte kanal.

TV 2 ønsker ny garanti fra staten

Avtalen har i mange år har vært lukrativ for TV 2, men på grunn av digitalisering, nye seervaner og fallende annonseinntekter, ønsker kanalen en ny form for kompensasjon.

TV 2-topp Olav T. Sandnes har ikke vært klar på hva han mener er en passende motytelse, men det ligger i kortene at TV 2 vil ha en form for økonomisk støtte fra staten.

TV 2 jobber for tiden med en plan for nedbemanning og omstilling frem mot 2020. Kanalen skal kutte 350 millioner kroner. Alle ansatte har i høst fått tilbud om sluttpakke.

Kan stå igjen med NRK-monopol

Før utlysningen av ny konsesjon i høst, fjernet staten alle krav utenom forpliktelsen til å sende nyheter og å ha hovedkontor utenfor Oslo. TV 2 lot likevel være å søke. Det er store merkostnader forbundet med å ha daglige nyhetssendinger og hovedkontor i Bergen.

Dagens avtale mellom staten og TV 2 løper ut ved nyttår. Kommer ikke partene til enighet, risikerer Norge å bli stående uten en alternativ allmennkringkaster ved siden NRK.

Regjeringen skal legge frem en melding om TV 2 og kommersiell allmennkringkasting til Stortinget før nyttår. Mediemangfoldsutvalgets innstilling kommer til å få stor betydning i arbeidet fremover.

I forrige uke kom en rapport fra NHH, riktignok bestilt av kanalens argeste konkurrenter i Discovery Networks/TV Norge, som var kritisk til å gi TV 2 statsstøtte.

Les også

Kutter 177 stillinger i TV 2 – halvparten i Bergen

Ser på hele pressestøtteordningen

I mars 2017 skal Mediemangfoldsutvalget, som er ledet av Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås, levere hele sin utredning om mediepolitikk og mediemangfold til kulturministeren.

I denne omgang skulle Mediemangfoldsutvalget kun ta stilling til hva slags motytelse TV 2 eller en annen kommersiell aktør skal få av staten for å produsere nyheter og ha hovedkontor i Bergen.

Mediemangfoldsutvalget går inn for at staten fortsatt bør finansiere kommersiell allmennkringkasting i Norge.

Det er en av konklusjonene i delutredningen som mediemangfoldsutvalget la fram tirsdag. Utvalgsleder Knut Olav Åmås opplyser at innstillingen fra utvalget er enstemmig, men beklager at utvalget bare har hatt fire uker til å vurdere alternativene.

Publisert

Les mer om dette temaet

 1. Kampen for tilværelsen

 2. Kutter 177 stillinger i TV 2 - halvparten i Bergen

 3. Vizrt frykter for sin bergenske fremtid

 4. Slik blir TV 2-høsten

 1. TV
 2. Fritt Ord
 3. TV 2
 4. Mediemangfoldsutvalget
 5. Knut Olav Åmås