Aktuell Raftopris: Går til polsk jurist

Polens ombudsmann for menneskerettigheter får årets Raftopris. Det skjer like etter at landets regjering nok en gang ble kritisert av EU.

ÅRETS VINNER: Komitéleder Lise Rakner offentliggjør vinneren av Raftoprisen 2018: jurist Adam Bodnar fra Polen. Han er ombudsmannen for menneskerettigheter, og trues nå med oppsigelse fra en av de nye høyesterettsdommerne i hjemlandet. Tuva Åserud

Han ble ansatt like før Polen fikk ny regjering i 2015. Siden har Adam Bodnar (41) kjempet for minoritetenes rettigheter og for å sikre domstolens uavhengighet. Torsdag ble ombudsmannen tildelt Thorolf Raftos Minnepris.

«Raftoprisen 2018 til Adam Bodnar og Ombudsmannen for Menneskerettigheter setter søkelyset på tilbakegangen i demokrati og menneskerettighetsbeskyttelse i Polen», heter det i jurybegrunnelsen fra Raftostiftelsen.

Det understrekes også at det internasjonale samfunn, EU, Norge og andre europeiske land, bør markere «et tydelig standpunkt mot rettighetsbrudd og angrep mot rettssikkerhet og minoriteters rettigheter som pågår i vår egen region».

Les også

Nok en svekkelse av rettsstaten i Polen

PRESIDENT: I likhet med årets Raftopris-vinner, er president Andrzej Duda også jurist. Men de to har ulikt syn på rettssikkerhet. KACPER PEMPEL / X02307

EU-kritikk

EU har en pågående straffeprosess mot Polen. Den startet i desember i fjor da EU-kommisjonen for første gang utløste artikkel 7-prosedyren, som tas i bruk når et land står i fare for å bryte med EUs kjerneverdier.

OMBUDSMANN: Adam Bodnar får Raftoprisen for sitt arbeid for minoriteter og sitt forsvar for domstolens uavhengighet. Privat

Dette skjedde fordi den polske nasjonalforsamlingen vedtok en omstridt reform av domstolene. EU mener reformen kan true rettssikkerheten i Polen. 40 prosent av høyesterettsdommerne er tvangspensjonert, og man frykter for domsstolenes uavhengighet når regjeringen setter inn «sine» kandidater.

18. september måtte polske politikere stå skolerett foran EU-kollegene og forklare seg om den kritiserte reformen. EU-ministrene til Frankrike og Tyskland leder an prosessen mot Polen og mener situasjonen er «mer presserende enn noen gang».

Innsatt rett før Pis

Som ombudsmann for menneskerettigheter har Adam Bodnar satt søkelys på uavhengigheten til institusjoner som verner om borgernes grunnleggende rettigheter. Han mener disse er under angrep i Polen.

Ombudsmannen og hans stab uttaler seg om nye lover, gjør egne analyser og påpeker lovvedtak som er i strid med grunnloven.

Adam Bodnar er jurist og ble tatt i ed som Polens syvende ombudsmann 9. september 2015. I oktober samme år vant Lov og Rettferdighetspartiet (Pis) valget. Det nasjonalkonservative regjeringspartiet har blant annet fått kontroll over den offentlige kringkastingstjenesten.

LHBT-forsvarer

I Raftostifeltsen begrunnelse fremheves Bodnars innsats for minoriteters rettigheter. Han bekjemper hat-prat og vold mot etniske og nasjonale minoriteter, kvinner, funksjonshemmede og seksuelle minoriteter. I 2015 politianmeldte Bodnar et trykkeri som nektet å trykke informasjonsmateriell for en LHBT-organisasjon.

Han gir juridisk støtte til migranter og insisterer overfor regjeringen på at nasjonale og etniske minoriteters rettigheter er garantert i grunnloven. Han har også kritisert Polens anti-terrorlovgivning for å bryte internasjonale menneskerettighetsstandarder.

Får ikke prispenger

I fjor fikk indiske menneskerettighetsforkjempere prisen.

I likhet med andre Raftopris-vinnere, er Bodnar blitt anklaget for å spre falsk informasjon. Han skal også ha fått personlige trusler i statlige
medier. Det er fremmet forslag om Bodnars oppsigelse fra en av de nye høyesterettsdommerne (innsatt av Pis), noe som gjør arbeidet vanskelig og sår tvil om hans uavhengige rolle og integritet.

Selve tildelingen av Raftoprisen skjer på DNS 4. november. Som embetsmann kan ikke Adam Bodnar motta prispengene. Raftostiftelsen vil i stedet gi disse til noen i det polske sivilsamfunnet som arbeider for menneskerettigheter.