Bybanen bare halvveis til Flesland-målet

Foreløpig har ikke passasjertallene til og fra Flesland levd opp til beregningene, men Skyss har troen på økning i 2018.

Publisert Publisert

GOD PLASS: Det er foreløpig ikke mange som tar Bybanen fra Flesland til Bergen. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)

  • Adrian Brudvik
  • Anders Haga
iconDenne artikkelen er over to år gammel

«Vi vet at det ikke er gjort over natten å etablere nye reisevaner», skriver pressekontakt i Skyss, Ingrid Dreyer, i en epost til BT.

Over én million

Hun opplyser om at selskapets manuelle passasjertellinger – i kombinasjon med modellerte tall fra automatisk passasjertelling – viser et snitt på om lag 1400 påstigende og 1450 avstigende hver dag i 2017.

«På bakgrunn av disse tallene forventer vi at over én million reiser til og fra Flesland skal skje med Bybanen i 2018», skriver hun.

Les også

Refser byrådet for ikke å kjempe mot høyere busspris

Mindre enn forventet

Få hadde imidlertid sett for seg et så lavt antall passasjerer da man bygget ut Bybanen til Flesland.

I 2012 vedtok fylkespolitikerne å øke datidens vognpark og øke kapasiteten på vognene for å få plass til alle de nye passasjerene som kom med byggetrinn tre til flyplassen.

I sakspapirene vises det blant annet til Cowi-rapporten «Driftsoplæg for bybane og bus ved bygetrin 3». Der slås det fast at det klart største stoppestedet på Flesland-traseen forventes å bli selve flyplasstoppet.

Hadde tro på 3000

«Med 3000 daglige påstigere vil det svare til nivået på dagens Nesttun terminal», skriver konsulentene. Årsaken til det høye tallet var at de mente Bybanen sto så sterkt i konkurransen mot bilen og Flybussen.

«Sammenlignet med Flybussen, har Bybanen direkte forbindelse til en stor del av byen, høy regularitet, sammenliknbar reisetid til sentrum i rush, høyere frekvens (og derfor lavere ventetid), vesentlig lavere priser og god komfort», var argumentet deres.

ENDESTOPP: Bybanestoppet på Flesland sto ferdig i april. Dette bildet er tatt få dager før åpningen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Forventer vekst

Dreyer fra Skyss forteller at transportselskapets erfaring er at det tar tid før potensielle brukere går bort fra sine vanlige reisealternativer når nye reisetilbud etableres.

«På bakgrunn av dette er det naturlig å anta at det også vil bli en gradvis vekst i bruken av Bybanen til og fra flyplassen», slår hun fast.

Også Håkon Rasmussen, som er fylkesdirektør for samferdsel, tror det tar tid før reisevaner forandrer seg.

– Men hvis vi ikke helt har nådd de beregningene vi hadde, må vi vurdere om vi skal markedsføre tilbudet bedre, sier han.

Rasmussen påpeker imidlertid at det er for tidlig å gi en endelig vurdering av passasjertallene, ettersom det nye endestoppet bare har vært i drift siden april – og den nye terminalen ble åpnet i august.

Flesland har beregnet økning

Avinor som driver Flesland har satt et mål for hvor mange av deres passasjerer som skal reise kollektivt til flyplassen. Før lå dette målet på 40 prosent, men på grunn av Bybanen er det nå oppjustert til 50 prosent.

Dette målet skal nås innen 2020.

– Vi oppfatter at reisende som kommer med Bybanen er fornøyde med tilbudet, og vi håper at flere skal ta denne i bruk fremover, sier fungerende lufthavndirektør Øystein Skaar.

Les også

Dette går feil veg, Skyss

Vil ikke svare

Busselskapet Tide driver Flybussen til Flesland, men vil ikke svare på hvordan utviklingen har vært for passasjertallet etter at Bybanen kom. Grunnen er at dette er «sensitiv informasjon» som de som kommersiell aktør ikke ønsker å oppgi.

Skyss, som gir Tide retten til å drive flybuss på strekningen til sentrum, sier de heller ikke vet noe om passasjertallene.

Svein Helge Hauge, som er produkt- og konseptsjef for Tide skriver likevel følgende i en epost til BT:

«Vi hadde forventninger om at våre passasjertall ville bli påvirket av at Bybanen kjørte helt frem til Flesland. Det ser vi at har skjedd både før og etter ny terminal åpnet».

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Nå går Bybanen helt til Flesland

  2. Her feirer de bybane-seieren

  3. Her skulle Stortingets transportkomité ha kjørt over. Det gikk ikke.

  4. Statsråden bekrefter: Kan ikke stille miljøkrav til busser

  1. Bybanen
  2. Tide
  3. Avinor