• Klare til innsats: Veronika Skogvold, leder for kommunens nye ambulerende overdoseteam, og konsulent og sosionom Andrè Arnestad. FOTO: EIRIK BREKKE

Disse skal bekjempe høye overdosetall

Ett år etter at midlene ble bevilget, er kommunens nye ambulerende overdoseteam klar til innsats. Men det har vært enkelte skjær i sjøen underveis.