• MØTTE FORBILDET: Elsa Eidsheim (til v.) og Wenche Fahlvik Pettersen ble 88 år før de møttes første gang. Wenche hadde ingen anelse om hva hun har betydd for Elsa.

I 1944 skrev BT om Wenche (14), som hadde fullført folkeskolen uten fravær. Hun ble rollemodell for Elsa. 74 år seinere møttes de for første gang.