IKT-studier er vekstvinner i årets søking til høyere utdanning

Søkere strømmer til Bergen ifølge tallene som ble offentliggjort i dag av Samordna opptak. Vekstvinnerne i år er IKT-studiene.

TEKNOLOGI ER INN: Embla Gjørva bestemte seg for å søke en utdannelse som hun interesserer seg for, og gir mange jobbmuligheter i fremtiden. Alice Bratshaug

Ifølge UiB er IKT-fagene en klar trend blant årets søkere. Totalt har informasjonsvitenskap og informatikkstudiene hatt en økning fra 625 søkere i fjor til 794 i år – hele 27 prosent.

– UiB har satset på utviklingen av IKT-fag og har fått tildelt nye studieplasser. Stortinget vil få økt kompetanse på området, og da er det gledelig å se at studenter responderer og søker på det, sier viserektor ved UiB, Oddrun Samdal.

UiB fikk i fjor høst innvilget 75 nye plasser ved IKT-fagene. De fikk også en tilsvarende økning i antallet plasser til høsten i år.

– Det er også et fag i tiden på grunn av digitaliseringen som skjer nå. UiB vil bidra til å gi studentene tverrfaglig kompetanse på området, med både teknologi-, bruker- og organisasjonsperspektiv. Programmene våre i IKT-fag ivaretar denne kompetansebredden.

Valgte studie for fremtiden

– Jeg ville velge noe som samsvarte med snittet mitt. Da jeg leste beskrivelsen av faget innså jeg at dette hadde jeg interesse for. Informasjonsvitenskap er relevant for fremtiden. Jeg synes det var et godt valg for sånne som meg med generell studiekompetanse uten matte, men som er interessert i IKT, sier søker og tredjeklassing ved Bergen Katedralskole, Embla Gjørva.

Hun er en av mange som i år valgte å søke på IKT-studiene ved UiB.

–Jeg har ikke hatt muligheten til å studere ting som datamodellering og kunstig intelligens tidligere, så det er veldig spennende.

Hun valgte også å søke på studiet med tanke på fremtidens jobbmarked.

– Jeg tror IT kommer til å bli et stort jobbmarked i fremtiden, og at det vil bli enklere å få jobb med en utdannelse innen det.

– Jeg vet om flere som har studert det tidligere og var veldig fornøyd med studiet, det gjorde også at jeg søkte, legger hun til.

Les også:

Skeiv kjønnsfordeling i IKT-studiene

IKT-studiene i landet er årets vekstvinnere i antall søkere, men kjønnsfordelingen er fremdeles i grov ubalanse. Ved UiB er i snitt 20,3 prosent av søkerne kvinner, mens de resterende 79,7 prosentene menn.

– Vi har prøvd å jobbe med det, særlig innen informatikk, å få flere jenter til å søke. Det er også viktig for oss å sørge for at de som søker velger å fortsette på studiet, sier Samdal.

Viserektor ved Universitetet i Bergen, Oddrun Samdal. Universitetet i Bergen

Fornøyd med søkertallene

I år satt UiB ny søkerrekord med 10.575 søkere med universitetet som førstevalg, om lag 500 søkere mer enn i fjor.

– Vi er veldig fornøyd med at så mange vil studere på UiB. Vi tar det som et tegn på at vi konkurrerer godt om studentene. Vi har jobbet systematisk med rekrutteringsarbeid for å bli synlige der de unge er, sier Samdal.

– Jeg tror det viser at vi er attraktive, og at vi har lyktes med å være synlige.

NHH på annenplass

Siviløkonomistudiet ved Norges Handelshøyskole tok i år annenplassen blant de mest populære studiene i Norge med 1801 søkere. Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo var det eneste studiet med flere førstevalgsøkere.

– Vi er godt fornøyd med søkertallene. De viser at NHH har det desidert mest populære studiet innen økonomi- og administrasjonsfag. Vi har gjort flere grep for å gjøre utdanningen enda mer relevant, blant annet gjennom kurs som tar for seg robotisering, kunstig intelligens og digitale forretningsmodeller, sier NHH-rektor Øystein Thøgersen i en pressemelding.

Flere søkere til Høgskulen på Vestlandet

Søkertallene til Høgskulen på Vestlandet (HVL) i Bergen viser en vekst over landsgjennomsnittet, også i år. Sykepleierutdanningen ved høyskolen er en av de ti mest populære studiene i landet. 951 søkte sykepleierstudiet som førstevalg, og studiet har 180 planlagte plasser til høsten.

Informasjonsteknologistudiet til høyskolen følger samme trenden som i resten av landet, og antallet førstevalgsøkere har nesten doblet seg. Fra 63 i fjor til 106 i år.

– Vi har flere søkere enn i fjor, og har omtrent like stor andel av totale søkere til høyere utdanning. Vi er bare så vidt over et år gammel, og merker at vi fortsatt har et stykke å gå før Høgskulen på Vestlandet er et like kjent navn som de gamle høyskolene på Vestlandet, sier prorektor for utdanning ved HVL, Bjørg Kristin Selvik i en pressemelding.