• KVINNEKLINIKKEN: På dette oversiktsbildet fra 1948 ser vi Kvinneklinikken midt i bildet, like ved Årstad kirke. Nedenfor er Store Lungegårdsvannet, videre oppover sees parsellhagene i Fløen og Blichfeldt/Meyers aldersboliger (bygget med den karakteristiske buen, øverst i høyre bildekant). FOTO: Widerøe's Flyveselskap A/S. Utlån: Billedsamlingen, UIB

Kvinnens kropp, mannens valg

Etter tolv barn var konen utslitt og ville steriliseres. Det krevde samtykke fra mannen.